Koronarokote ja täyteaineet

Sivuoireena turvotusta

Koronarokote aiheutti sivuvaikutuksia kolmelle amerikkalaisnaiselle, joille oli aiemmin tehty täyteainehoitoja. Asiasta raportoi FDA (Amerikan elintarvike- ja lääkevirasto).  Tässä blogitekstissä kerrotaan, mistä on kysymys.

”Täyteainehoidoissa käyneillä ihmisillä koronarokote voi aiheuttaa kasvojen turvotusta niillä alueilla, joihin täyteainetta on injisoitu. Kyseessä on harvinainen sivuvaikutus, jonka lääkäri pystyy tarvittaessa hoitamaan antihistamiini- ja prednisolonilääkityksellä.”
(Ihotautilääkäri Debra Jaliman, New York)

Sivuoireena turvotusta

Moderna-lääkeyhtiön valmistama covid-19-rokote – ns. koronarokote – on Yhdysvalloissa aiheuttanut kasvojen turvotusta muutamalla sellaisella ihmisellä, jotka ovat ennen rokotteen saamista käyneet täyteainehoidoissa. Asiasta on uutisoitu melko laajalti myös Suomessa.

Ensimmäiset kaksi sivuoiretapausta raportoitiin 17.12.2020:

 • 46-vuotias yhdysvaltalaisnainen oli käynyt täyteainehoidossa noin kuusi kuukautta ennen rokotteen ottamista. Rokotuksen jälkeen alueet, joille täyteainetta oli ruiskutettu, olivat turvonneet.
 • Turvotusta syntyi samalla tapaa koronarokotuksen jälkeen myös 51-vuotiaalle naiselle, jolle täyteainehoito oli tehty kaksi viikkoa ennen rokotuspäivää.

Kolmas samantyyppinen tapaus löytyi hiukan tämän jälkeen, kun huulten täytössä käyneen naisen huulet turposivat kaksi päivää rokotuksen jälkeen. Kolmannelle henkilölle tämä sivuoire oli tuttu.

”Minulle tuli samanlainen turvotus viimeksi myös influenssarokotuksen jälkeen”, nainen kertoi.

Amerikan lääke- ja elintarvikevirasto FDA luokittelee kasvojen turvotuksen koronarokotteen vakavaksi sivuvaikutukseksi.

Kuinka vakavasta sivuvaikutuksesta on kyse?

Koronarokote ja täyteaineet

Ammattilaisten näkemyksiä

”Täyteainehoidossa käyneen kasvot saattavat turvota koronarokotuksen jälkeen. On kuitenkin huomattava, että kyseessä on harvinainen sivuvaikutus ja että turvotus laskee antihistamiini- ja kortisonilääkityksellä.”
(Ihotautilääkäri Debra Jaliman)

FDA:n raportoimat kolme tapausta ovat edenneet samalla tavalla: Koronarokotuksen jälkeen kasvoille on syntynyt paikallista turvotusta niille alueille, joihin on aiemmin tehty täyteainehoitoja. Tämä turvotus on laskeutunut joko itsekseen tai kevyehkön lääkehoidon jälkeen.

Allergologian ja immunologian erikoislääkäri Purvi Parikh toteaa, ettei sivuoireen synty- ja vaikutusmekanismia tunneta vielä tarkasti. ”Kyseessä lienee tulehdusreaktio”, hän monen muun lääkärin tavoin arvelee.

”Ilmeisesti rokotteen herättämä immuunijärjestelmä tunnistaa synteettisen täyteaineen elimistöön kuulumattomaksi aineeksi ja alkaa vastustaa sitä. Kyse lienee normaalista immuunivasteesta ja elimistön luonnollisista toimintamekanismeista.”
(Purvi Parikh)

Parikh kertoo myös, ettei koronarokotteen stimuloima turvotus ole mitenkään poikkeuksellinen ilmiö. ”Myös flunssa- ja influenssapotilaat kertovat joskus, että täyteaineet ovat kuumepäivinä aiheuttaneet turvotusta, joka sitten laskee sairauden päättyessä. Kun elimistö torjuu taudinaiheuttajia, immuunivastetta herää eritoten niillä alueilla, joihin on ruiskutettu jotain synteettistä ainetta, esimerkiksi täyteainetta. Sama saattaa tapahtua lääkeaineallergiareaktion yhteydessä. Kun flunssa tai allerginen reaktio häviää, häviää myös turvotus”, Parikh selventää viitaten kliiniseen tutkimusnäyttöön.

”Täyteaineen ruiskutuskohdassa näkyvää turvotusta on raportoitu muidenkin rokotteiden kohdalla. Covid-19-rokote ei ole tässä mitenkään poikkeus”, kertoo  ihotautilääkäri, kirurgi Tanya Nino

Epäselvää on kuitenkin se, miksei samantyylisiä sivuvaikutuksia ole havaittu Modernan kilpailijoiden rokotteen yhteydessä (Pfizer ja Biontech), joka sekin toimii mRNA-tekniikalla.

”Kyse voi olla sattumasta tai siitä, etteivät Pfizer ja Biontech ole vielä testanneet, kuinka heidän tuottensa reagoi täyteaineisiin”, arvelee Nino.

Tutkimus­tuloksia

Iso-Britanniasta

Tammikuussa 2021 esteettisen lääketieteen asiantuntija, tohtori Tim Pearce käynnisti tutkimuksen, jossa hän selvitti koronarokotteen ja täyteaineiden yhteisvaikutuksia. Tutkimuksen tavoitteena oli saada kokonaiskäsitys ilmiöstä:

 • Kuinka todennäköisiä täyteaineiden ja koronarokotteen yhteisvaikutukset ovat?
 • Kuinka vakavista yhteisvaikutuksista on kyse?
 • Miten yhteisvaikutukset hoidetaan pois päiväjärjestyksestä?
 • Onko täyteainemerkkien välillä eroja?
 • Onko rokotemerkkien välillä eroja?

Pearcen tutkimukseen osallistui 1503 esteettisen lääketieteen ammattilaista eri puolilta maailmaa. Tutkimustulokset julkaistiin maaliskuussa 2021.

1503 ammattilaisen vastaukset eivät riitä tarkkojen ennusteiden tekemiseen. Tutkimustulokset kuvaavat kuitenkin ilmiötä hyvin. Todennäköisesti rokotteen ja täyteaineiden yhteisvaikutukset tulevat Suomessakin ilmenemään tutkimuksen piirtämien suuntaviivojen mukaan.

Kuinka todennäköistä turvotus on?

Tim Pearcen tutkimustulokset

 • 96,27 prosenttia ei saanut turvotusta tai kokenut muita yhteisvaikutuksia rokotteen ottamisen jälkeen
 • 3,73 prosenttia sai ylimääräistä turvotusta täyteaineiden ruiskutuskohtiin rokotteen ottamisen jälkeen

Jos turvotusta ilmeni, se nousi lähes aina rokotepäivänä tai viimeistään seuraavan viikon aikana.

Tarvitaanko lääkehoitoa?

Tim Pearcen tutkimustulokset

 • Neljä sadasta (4 %) täyteaineasiakkaasta koki turvotusta koronarokotuksen jälkeen.
 • Yksi sadasta (1 %)  täyteaineasiakkaasta tarvitsi antihistamiinia turvotuksen hoitoon.

Suurin osa tutkimuksen aikana ilmenneistä turvotustapauksista hoitui itsekseen, ilman lääkärin väliintuloa.

”Tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että mahdollinen turvotus nousee lähes aina joko heti tai viimeistään rokotusta seuraavan viikon aikana. Vain joka sadas täyteaineasiakas tarvitsee antihistamiinia turvotuksen hoitamiseen.” (Tim Pearce)

Onko täyteaineen merkillä eroa?

Tim Pearcen tutkimustulokset

Hyaluronihappotäyteaineiden välillä ei löytynyt tilastollisesti merkitseviä eroja:

 • 6,9 % Belotero-hoidoissa käyneistä koki koronarokotteen yhteydessä kasvojen turvotusta.
 • 2,3 % Juvéderm-hoidoissa käyneistä koki koronarokotteen yhteydessä kasvojen turvotusta.
 • 6,2 % Juvéderm Vycross -hoidoissa käyneistä koki koronarokotteen yhteydessä kasvojen turvotusta.
 • 4,55 % Restylane-hoidoissa käyneistä koki koronarokotteen yhteydessä kasvojen turvotusta.
 • 5,1 % Teosyal-hoidoissa käyneistä koki koronarokotteen yhteydessä kasvojen turvotusta.

Kalsiumhydroksiapatiittivalmisteita (Radiesse, Crystalys) ottaneista turvotusta koki 10 %. Tässä on kuitenkin huomattava se, että tutkimukseen osallistuneista hyvin pieni osa oli käyttänyt kalsiumpohjaisia täyteaineita. Sen vuoksi tätä tulosta ei voida yleistää. 

Onko rokotemerkillä eroa?

Tim Pearcen tutkimustulokset

Pearcen tutkimuksen pohjalta näyttää siltä, että eri rokotemerkit reagoivat eri tavoin.

 • Moderna-rokotteen jälkeen 11,7 prosenttia täyteaineasiakkaista koki turvotusta.
 • Astra Zeneca -rokotteen (Vaxzevria) jälkeen 4,1 prosenttia täyteaineasiakkaista koki turvotusta.
 • Pfizer-Biontech-rokotteen jälkeen 3,1 prosenttia täyteaineasiakkaista koki turvotusta.

”Todennäköisesti Modernan rokote aiheuttaa reaktioita todennäköisemmin kuin muiden valmistajien rokotteet. Uskon, että tilastollisesti merkitsevää eroa todella on olemassa. Ja tämä on mielenkiintoista, koska yhteisvaikutusilmiö havaittiin nimenomaan Modernan rokotevalvonnan yhteydessä.” (Tim Pearce)

Tänään rokote, milloin täyteainehoito?

Tim Pearcen tutkimustulokset

Covid-19-rokote herättää elimistössä väliaikaisen inflammaatiovasteen, joka kestää noin kolme viikkoa. Näiden kolmen viikon ajan elimistö on tavanomaista herkempi. Tämän vuoksi rokotteen ja täyteainehoidon väliin on hyvä jättää 2–3 viikon tauko.

”Jos olet käynyt täyteainehoidossa ja saat kutsun rokotukseen, on hyvä järjestää rokotuspäivä niin, että täyteainehoidon ja rokotuksen väliin jää ainakin 10 vuorokautta.” (Tim Pearce)

Tutkimus­tulokset

Infografiikka

Koronarokote ja Botox

 • Botox eli botuliinitoksiini toimii eri mekanismilla kuin täyteaineet.
 • Koronarokotteen ja botuliinihoitojen välillä ei ole havaittu yhteisvaikutuksia.
 • Turvotustapaukset ovat liittyneet täyteainehoitoihin.
 • On hyvä kuitenkin antaa immuunijärjestelmälle 10–14 vuorokauden mittainen ”työrauha” koronarokotuksen molemmin puolin. Jätä siis rokotusten ja Botox-hoitojen väliin pari viikkoa.

Kannattaako koronarokote ottaa?

Täyteainehoidoissa käyneet ovat saattaneet huolestua raflaavista uutisotsikoista. Asiaa pohtivan on hyvä muistaa neljä asiaa:

 1. Rokotuksen – esimerkiksi koronarokotuksen – jälkeen kasvoille saattaa nousta turvotusta niihin kohtiin, joihin on aiemmin tehty täyteainehoitoja.
 2. Rokotuksen jälkeinen turvotus on harvinainen sivuoire.
 3. Turvotus on tarvittaessa helposti hoidettavissa.
 4. Muun muassa Nordic Med Span ammattilaiset osaavat hoitaa rokotuksen ja täyteainehoidon yhteisvaikutuksena syntyvää turvotusta, joten asian kanssa ei meillä Suomessakaan kukaan jää yksin.

”Kenenkään ei tarvitse jättää rokotusta väliin aiemmin tehdyn täyteainehoidon vuoksi. Kyseessä on harvinainen ja toisaalta erittäin hyvin hoidettavissa oleva ilmiö, johon olemme varautuneet.”
(Nordic Med Span lääkäritiimi)

Lue lisää.

Voimmeko auttaa?

Oletko käynyt täyteainehoidossa meillä tai muualla? Nousiko turvotusta koronarokotuksen jälkeen? Ole meihin yhteydessä, niin katsotaan, mitä voimme tehdä yhdessä.

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietosuojaselosteemme.

Mietityttävätkö täyteainehoidot?

Saatavuus, hinnat, maksaminen

Täyteainehoitoja tehdään Helsingissä, Hyvinkäällä, Tampereella ja Turussa. Näillä klinikoilla voit kysyä lisää myös koronarokotteen ja täyteaineiden mahdollisista yhteisvaikutuksista.

Täyteainehoitojen hinnat alkavat 319 eurosta.

Mikäli olet uusi asiakas tai et ole aivan varma, onko täyteainehoito sinulle sopiva toimenpide, on hyvä lähteä liikkeelle maksuttomasta konsultaatiosta tai maksuttomasta kuvakonsultaatiosta. Vaikka konsultaatiot ovat veloituksettomia, ne eivät sido asiakasta mihinkään.

Täyteainehoidot

Kaikki blogipostaukset täyteainehoidoista

leukalinjan muotoilu
Poskipäiden täyttö Nordic Med Spa
Leuan täyteainehoito
Kyynelurien täyttö
brotox ikääntymismuutokset
koronarokote täyteaineet

© Copyright - Nordic Med Spa